PRCH EXPERT DEVELOPMENT PROGRAMME

MODUŁ: LEGAL EXPERT - WEBINARIA

WARUNKI UDZIAŁU:

Czy firma jest stowarzyszona w PRCH?


690 zł netto/os.

1 szkolenie


990 zł netto/os.

1 szkolenie


Administratorem danych osobowych jest stowarzyszenie Polska Rada Centrów Handlowych z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 50, 00-695 Warszawa. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania.

Jedno szkolenie to cykl 3 webinariów.

KONTAKT:

Justyna Ostrowska

Education & Research Specialist

jostrowska@prch.org.pl

+48 501 495 266

DOŁĄCZ DO PRCH

Sprawdź korzyści, dołącz do

Polskiej Rady Centrów Handlowych!