Prezentacja raportu
"Przyszłość Centrów
Handlowych"

WEBINAR

WARUNKI UDZIAŁU

Liczba miejsc ograniczona, o rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń. Polska Rada Centrów Handlowych zastrzega sobie prawo do odmowy bezpłatnej rejestracji na wydarzenie przedstawicielom firm, które nie opłaciły składki członkowskiej na dany rok.

22 CZERWCA 2022
14:00 - 15:30

webinar (poprzez MS Teams)

Administratorem danych osobowych jest stowarzyszenie Polska Rada Centrów Handlowych z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 50, 00-695 Warszawa. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania.

- pracownicy firm stowarzyszonych w PRCH
- goście firmy GfK

BEZPŁATNIE

129 ZŁ + VAT

- pozostali uczestnicy

DOŁĄCZ DO PRCH

Sprawdź korzyści, dołącz do Polskiej Rady Centrów Handlowych.

Natalia Kachniarz
E: nkachniarz@prch.org.pl
T: +48 512 402 357

KONTAKT