ZAREJESTRUJ SIĘ NA KLUBY PRCH W 2018

WARUNKI UDZIAŁU

Czy firma jest stowarzyszona

w Polskiej Radzie Centrów Handlowych?


3 rejestracje bezpłatnie

kolejne rejestracje

120 zł netto/os


koszt udziału

340 zł netto/os


RYZYKA PRZY BUDOWIE, PRZEBUDOWIE, NABYCIU I EKSPLOATACJI WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH OBIEKTÓW HANDLOWYCH


15 LISTOPADA 2018, 10:00

Polska Rada Centrów Handlowych zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji przedstawicieli firm nie będących członkami Rady bez podania przyczyny. Liczba miejsc ogrniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

WSPÓŁPRACA

Spotkania klubowe są okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń między przedstawicielami firm stowarzyszonych w PRCH. Tematyka Klubów dotyczy najnowszej wiedzy branżowej oraz wiedzy o trendach na rynku retail.


Osoby i firmy zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu:Anna Zachara-Widła

Research & Education Manager

E-mail: azachara-widla@prch.org.pl

Kom: +48 519 075 049

BEZPŁATNY UDZIAŁ W KLUBACH

DOŁĄCZ DO PRCH

Dla firm stowarzyszonych w Polskiej Radzie Centrów Handlowych. Dołącz do nas w 2018 roku!