PRCH EXPERT DEVELOPMENT PROGRAMME

MODUŁ: HR

Warunki udziału

Czy firma jest stowarzyszona

w PRCH?


990 zł netto/os

1 szkolenie


AS-BUD Centrum Konferencyjne

Al. Jerozolimskie 81/25

02-001 Warszawa


Zapraszamy na szkolenia:

12 września 2019

24 października 2019

21 listopada 2019

1390 zł netto/os

1 szkolenie
Polska Rada Centrów Handlowych zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji przedstawicieli firm nie będących członkami Rady bez podania przyczyny. Liczba miejsc ogrniczona, Szkolenia odbędą się przy frekwencji co najmniej 15-u uczestników. O rejestracji decyduje kolejność dokonania wpłaty na podstawie faktury pro-forma.

Rejestraując się na szkolenie uczestnik akceptuje fakt przetwarzania danych w celu obsługi rejestracji zgodne z regulaminem. Regulamin i RODO: http://prch.org.pl/pl/rodo-2

Regulamin szkoleń: http://prch.org.pl/images/Regulamin_PRCH_Expert_Programme_2019.pdf