ZAREJESTRUJ SIĘ NA KLUBY PRCH W 2019

WARUNKI UDZIAŁU

Czy firma jest stowarzyszona

w Polskiej Radzie Centrów Handlowych?


3 rejestracje bezpłatnie

kolejne rejestracje

120 zł netto/os


koszt udziału

340 zł netto/os


PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE – JAK PORADZIĆ SOBIE Z NOWYMI PRZEPISAMI I NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZY WYBORZE INSTYTUCJI


6 czerwca 2019, 10:00

Polska Rada Centrów Handlowych zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji przedstawicieli firm nie będących członkami Rady bez podania przyczyny. Liczba miejsc ogrniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

WSPÓŁPRACA

Spotkania klubowe są okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń między przedstawicielami firm stowarzyszonych w PRCH. Tematyka Klubów dotyczy najnowszej wiedzy branżowej oraz wiedzy o trendach na rynku retail.


Osoby i firmy zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu:Anna Zachara-Widła                                    Justyna Ostrowska

Research & Education Manager                      Education & Research Specialist

E-mail: azachara-widla@prch.org.pl               e-mail: jostrowska@prch.org.pl

Kom: +48 519 075 049                                        Mobile: +48 501 495 266

BEZPŁATNY UDZIAŁ W KLUBACH

DOŁĄCZ DO PRCH

Dla firm stowarzyszonych w Polskiej Radzie Centrów Handlowych. Dołącz do nas w 2019 roku!