„Stosowanie podpisu elektronicznego oraz skuteczność prawna oświadczeń woli opatrzonych podpisem elektronicznym”

szkolenie dla dyrektorów/ administratorów centrów handlowych

Przedstawiciele firm niestowarzyszonych w PRCH są zobowiązaniu do uiszczenia opłaty za udział w webinarium.

Wysokość opłaty: 150 zł netto/os (na podstawie faktury VAT)


Termin: 8 czerwca (wtorek) 2021, godzina 10:00 - 11:30


Zgłoszenia: do 7 czerwca


Forma: Spotkanie on-line, platforma Teams, zaproszenie wysyłane po rejestracji


Agenda:


Czym jest podpis elektroniczny?


Jakie są skutki prawne opatrzenia dokumentu podpisem elektronicznym?


Składanie i walidacja podpisów elektronicznych


Jakie rodzaje dokumentów można podpisać elektronicznie


Stosowanie rozwiązań do obsługi podpisów elektronicznych


Zarządzanie obiegiem dokumentów i procesem zawierania umów


Prowadzenie:


Karolina Kulikowska - jest członkiem Praktyki IP&TMT w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp.k. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i nowych technologii, ochronie danych osobowych, a także w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji.
Angelika Łapat

Koordynator ds. biurowo-operacyjnych

Office & Operations Coordinator

alapat@prch.org.pl

+48 512 402 290

Cennik:


Przedstawiciele firm członkowskich PRCH w 2021 roku, dyrektorzy/ administratorzy obiektów handlowych: bezpłatnie

Przedstawiciele firm nieczłonkowskich PRCH - 150 zł netto/os


Dla uczestników wystawiany jest certyfikat poświadczający udział. Certyfikat przesyłany jest w formacie PDF.