PRCH EXPERT DEVELOPMENT PROGRAMME

MODUŁ: LEGAL

Warunki udziału

Czy firma jest stowarzyszona

w PRCH?


990 zł netto/os

1 szkolenie


AS-BUD Centrum Konferencyjne

Al. Jerozolimskie 81/25

02-001 Warszawa


Zapraszamy na szkolenia:

25 kwietnia 2019

16 maja 2019

13 czerwca 2019

1390 zł netto/os

1 szkoleniePolska Rada Centrów Handlowych zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji przedstawicieli firm nie będących członkami Rady bez podania przyczyny. Liczba miejsc ogrniczona, Szkolenia odbędą się przy frekwencji co najmniej 15-u uczestników. O rejestracji decyduje kolejność dokonania wpłaty na podstawie faktury pro-forma.

Rejestraując się na szkolenie uczestnik akceptuje fakt przetwarzania danych w celu obsługi rejestracji zgodne z regulaminem. Regulamin i RODO: http://prch.org.pl/pl/rodo-2

Regulamin szkoleń: http://prch.org.pl/images/Regulamin_PRCH_Expert_Programme_2019.pdf