PRCH EXPERT DEVELOPMENT PROGRAMME

MODUŁ: LEGAL EXPERT

WARUNKI UDZIAŁU:

Czy firma jest stowarzyszona w PRCH?


990 zł netto/os.

1 szkolenie


1390 zł netto/os.

1 szkolenie


Administratorem danych osobowych jest stowarzyszenie Polska Rada Centrów Handlowych z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 50, 00-695 Warszawa. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania.

AS-BUD Centrum Konferencyjne

Al. Jerozolimskie 81/25

02-001 Warszawa

MIEJSCE:

Polska Rada Centrów Handlowych zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji przedstawicieli firm nie będących członkami Rady bez podania przyczyny. Liczba miejsc ograniczona. Szkolenia odbędą się przy frekwencji minimum 15-u uczestników. O rejestracji decyduje kolejność dokonania wpłaty na podstawie faktury pro-forma.

KONTAKT:

Anna Zachara-Widła

Research & Education Manager

awidla@prch.org.pl

+48 519 075 049

Justyna Ostrowska

Education & Research Specialist

jostrowska@prch.org.pl

+48 501 495 266

DOŁĄCZ DO PRCH

Sprawdź korzyści, dołącz do

Polskiej Rady Centrów Handlowych!